Termeni si conditii

Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului

Prezentul document detaliază practica Societății privitoare la funcționarea și utilizarea domeniului www.sportnjoy.org (denumit în continuare pe scurt, generic, Site-ul) și are ca scop informarea utilizatorilor despre acest subiect.

Prin utilizarea Site-ului în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și agreați Politică de cookiePolitica de confidențialitate și protecția datelor, dar și prezentele Termeni și condiții, documente publicate pe Site.

 1. Identificarea operatorului de date 

Denumire: Sport n’Joy SRL (denumită în continuare Societatea sau Sport n’Joy)

Sediu: județ Timiș, Dumbravita, str. Marului, nr. 15, Ap.4, Cam. 3,

Nr. de înregistrare la ORC: J35/1878/02.05.2022

CUI: 46042799

E-mail: hello.sportnjoy@gmail.com

 1. Date de contact în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Datele de contact pe care vizitatorul le poate folosi pentru a transmite oricare cereri, notificări sau sesizări privitoare la Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și protecția datelor, Politica de cookie, precum și cu orice alte informații publicate pe Site, politici sau operațiuni efectuate de Societate, sunt indicate la punctul 1 de mai sus.

Termenul în care Societatea va transmite un răspuns este de cel mult 30 zile de la primirea solicitării.

 1. Acceptul vizitatorului Site-ului

Acești termeni și condiții sunt asumați de Societate, dar și de vizitatorii Site-ului (adică de dumneavoastră).

În consecință, utilizarea Site-ului de către vizitatori, implică automat acceptarea tuturor celor prevăzute mai jos și a politicilor la care se face trimitere (acolo unde legea nu obligă la efectuarea unor demersuri suplimentare pentru exprimarea unui atare accept), precum și asumarea obligației că aceștia dețin dreptul și capacitatea liberă și deplină de a accesa Site-ul și de a furniza informații Societății.

DACĂ TOTUȘI VIZITATORUL NU ACCEPTĂ SAU NU AGREEAZĂ ÎN TOT TERMENII ȘI CONDIȚII SAU CELELALTE POLITICI AFIȘATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL.

Accesul la Site este complet liber pentru orice vizitator, chiar dacă nu își crează cont de utilizator/membru. Cu toate acestea, crearea unui atare cont va fi necesară dacă vizitatorul dorește să obțină oferte legate de serviciile de fitness oferite de SmartFit, să fie informat cu privire la promoțiile, evenimentele și concursurile Societății, precum și să își administreze contul de membru în cazul în care achiziționează un abonament.

 1. Drepturi de autor

Societatea deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv dreptul de autor) asupra Site-ului,  denumirii acestuia și asupra oricărei informații cuprinse în Site (inclusiv dar nelimitat la fotografiile și filmulețele publicate de administratorii Site-ului).

În limitele indicate în paragraful anterior, continuțul și designul Site-ului precum si orice alt material având legatură cu Site-ul, aparțin SmartFit (Societatea deține drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Vizitatorii Site-ului nu vor acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor Societății și se obligă să nu folosească niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile sau denumirile folosite de Societate pe Site (inclusiv dar nelimitat la “SmartFit” și “Ultimate SmartFit Challenge”).

Societatea nu va fi în niciun caz responsabilă de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent daca sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială suferită de vizitatori în baza sau în legatură cu Site-ul.

 1. Date personale

Raportat la dorința Societății de a crea utilizatorilor condițiile necesare în vederea dobândirii calității de membru al SmartFit prin intermediul Site-ului și a aplicației UpFit, precum și dorința de spromovare a Site-ului și a evenimentelor care implică activități sportive, sunt prelucrate date cu caracter personal.

Pentru informații extensive referitoare la modul în care astfel de date sunt prelucrate, este necesară studierea Politicii de confidențialitate și protecția datelor.

 1. Colectarea de date 

Societatea colectează informații de la vizitatori în trei moduri principale: direct, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc Site-ul și prin intermediul cookie-urilor.

 • informații obținute direct

Colectarea datelor se face la momentul accesării Site-ului și cel al completării datelor în rubrica „Devino membru”, precum și a formularului de crearea a contului de membru. Modul de prelucrare a se face conform celor indicate în Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute din raportul de trafic al serverului

Atunci când un site web este vizitat, utilizatorii dezvăluie automat anumite informații, cum sunt adresa de IP, ora vizitei, locul de unde a fost accesat Site-ul. 

Societatea, ca și alți operatori, înregistrează aceste informații și le prelucrează în acord cu Politica de confidențialitate și protecția datelor.

 • informații obținute prin intermediul cookie-urilor 

Site-ul foloseste cookie pentru o bună funcționalitate. În funcție de preferințele alese de vizitatori, Site-ul poate folosi și alte tipuri de cookie cu scopul de a facilita urmări preferințele, precum și datele de trafic, dar și de a promova anumite aspecte. Pentru mai multe detalii, este necesară revizuirea Politicii de cookie.

Trebuie de asemenea ca vizitatorii Site-ului să aibă în vedere faptul că ori de câte ori dezvăluie în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online (cum sunt forumurile online, paginile de socializare, grupurile de discuții), informația dezvăluită poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.

DEȘI SOCIETATEA FACE TOATE DEMERSURILE REZONABILE IMPUSE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ PENTRU A PROTEJA DATELE PERSONALE ALE VIZITATORILOR SITE-ULUI, NU VA POATE ASIGURA SAU GARANTA SECURITATEA ORICĂRUI TIP DE INFORMAȚIE TRANSMIS. PRIN URMARE, TRANSMITEREA INFORMAȚIEI ÎNTR-UN MEDIU INADECVAT SE FACE PE PROPRIUL RISC AL VIZITATORULUI SITE-ULUI.

 1. Realitatea informațiilor furnizate de vizitatori

La completarea formularelor existente pe Site, vizitatorii se obligă să comunice Societății date reale și valabile.

De asemenea, prin utilizarea Site-ului, fiecare vizitator își asumă că poate efectua demersurile solicitate la completarea formularelor (de creare a contului de membru etc.) și își poate exprima consimțământul valabil (acolo unde este cazul), în mod liber și fără a fi necesare aprobări prealabile din partea unui terț care să nu fi fost obținute de respectivul vizitator.

În acest sens, dacă va fi necesar consimțământul vizitatorilor, aceștia declară sunt pe deplin apți să îl exprime, având peste 16 ani, respectiv dețin calitatea de reprezentant al autorității părintești (în cazul în care consimțământul vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale unor copii cu vârsta sub 16 ani).

Dacă datele furnizate vor suferi orice modificari, vizitatorii sunt obligați să comunice imediat acest aspect Societății, astfel încât aceasta să își poată respecta obligațiile legale și pe cele contractuale asumate. 

 1. Modificarea condițiilor aplicabile 

STUDIEREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR, DAR ȘI A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR, PRECUM ȘI A POLITICII DE COOKIE, REPREZINTĂ UN DEMERS CE TREBUIE FACUT DE VIZITATORI DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE ACCESAT SITE-UL ȘI ANTERIOR EFECTUĂRII ORICĂREI ÎNREGISTRĂRI SAU FURNIZĂRI DE DATE, ÎNTRUCÂT POT APĂREA MODIFICĂRI.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica/actualiza conținutul Site-ului, inclusiv a politicilor la care se face trimitere, la libera sa discreție, în orice moment și pentru orice motiv (inclusiv dar nelimiat la apariția de modificări legislative sau jurisprudențiale care pot afecta consecințele celor publicate pe Site). Revizuirea acestei politici în viitor va fi semnalată prin modificarea datei „Ultimei actualizări” din partea de sus. După data la care politica updatată este publicată, accesarea Site-ului va reprezenta acceptul utilizatorului cu privire la respectivile condiții actualizate.

Cu toate acestea, dacă vor exista modificări semnificative ce ar putea afecta drepturile și libertățile vizitatorilor, informarea acestora despre respectivele schimbări se va face prin indicații usor vizibile postate pe Site (pop-up-uri) sau prin transmiterea de e-mail-uri pe adresele furnizate dacă este cazul. Astfel de modificări semnificative vor produce efecte pentru vizitatori în termen de 7 zile de la momentul afișării pop-up-lui în cauză sau al transmiterii e-mail-ului de către Societate (modul în care se va face informarea fiind decis de Societate, de la caz la caz).

Indiferent însă de amploarea modificării, responsabilitatea de a verifica conținutul Site-ului (inclusiv Termenii și condițiile, precum și politicile afișate), pentru a fi la curent cu cele mai recente versiuni, va revine în totalitate utilizatorului. 

De asemenea, Societatea are dreptul liber și exclusiv de a limita/refuza accesul pe Site (fără a aplica însă măsuri discriminatorii și doar cu respectarea dispozițiilor legale), dar și de a suspenda sau chiar închide acest Site cu efect imediat, precum și de a-i modifica orice functionalități.

 1. Site-uri terțe

Site-ul va putea conține link-uri sau trimiteri către website-uri ale altor companii. Respectivele website-uri pot conține termeni și condiții sau politici diferite de cele ale Societății, ori pot prezenta măsuri de securitate mai reduse. ACCESAREA RESPECTIVELOR LINK-URI ȘI IMPLICIT ALE WEBSITE-URILOR TERȚILOR SE VA FACE PE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A UTILIZATORULUI. 

De asemenea, în conținutul Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul nu este responsabil în niciun fel asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu, și nici de modul în care respectivii terți înțeleg să își respecte obligațiile legale.

 1. Răspunderea vizitatorilor

Vizitatorii sunt singurii responsabili pentru alegerea, obținerea, configurarea și întreținerea echipamentelor folosite pentru accesarea Site-ului.

Astfel, Societatea nu ofera nicio garanție cu privire la aspecte ce țin printre altele de: compatibilitatea Site-ului cu echipamentul hard și soft folosit de vizitatori; culorile sau claritate imaginilor preluate de pe Site, efectele folosirii Site-ului (inclusiv dar nelimitat la generarea de viruși), precum și funcționarea conformă și fără probleme a Site-ului. Cu toate acestea, răspunderea SmartFit cu privire prelucrarea dreptului cu caracter personal nu este exclusă prin prezenta clauză și nici nu este redusă sub minimul permis de legislația specifică acestui domeniu.

Este interzisă inserarea de trimiteri și linkurile către Site,  copierea/modificarea/transmiterea/publicarea/utilizarea în orice fel a informațiilor indicate în conținutul Site-ului, fără permisiunea expresă, scrisă și prealabilă a Societății. 

În plus, vizitatorii declară că vor folosi Site-ul doar pentru activități licite și care nu încalcă drepturile terților. De asemenea, aceștia nu vor transmite documente sau solicitări pretinzând că sunt o altă persoană și nici nu vor efectua demersuri ce ar putea afecta integritatea Site-ului sau a datelor cuprinse în acesta (inclusiv dar nelimitat la virusare, ștergere sau modificare de informații, abuzuri electronice, fraudă, utilizare date personale fără drept). 

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document, precum și a oricărei alte obligații stabilite de lege în sarcina vizitatorilor de web site-uri, va conduce la atragerea răspunderii acestora și la obligativitatea acoperirii prejudiciilor generate prin fapta culpabilă.

 1. Securitate 

Acest Site este protejat de sisteme de securitate competitive. Cu toate acestea, Site-ul la fel ca majoritatea webiste-urilor și aplicațiilor de pe internet, nu pot fi complet lipsite de vulnerabilitate.

Prin umare, informațiile transmise de vizitatori folosind Site-ul, pot fi supuse unor activități de încălcare a confidentialității și securității ce exced controlului direct al SmartFit (cum sunt transmiterea de mesaje spam nesolicitate, virusarea echipamentelor folosite, furtul adreselor IP,  accesul neautorizat la e-mail) și pentru care Societatea nu își asumă răspunderea, deși încearcă evitarea unor astfel de evenimente neplăcute. 

 1. Confidențialitate 

Confidențialitatea datelor vizitatorilor Site-ului reprezintă un aspect important pentru Societate.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor face parte integrantă din acești Termeni și condiții și poate fi consultată de către dumneavoastră în orice moment.

 1. Dreptul aplicabil 

Drepturile și obligațiile părților (adică ale vizitatorilor și ale Societății), precum și toate efectele juridice pe care le produce activitatea Site-ului, vor fi interpretate și guvernate de legea română.

Orice litigiu va fi adus spre soluționare în fața instanțelor de drept comun de la sediul Societății.

 1. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Părțile convin faptul că poate reprezenta un astfel de eveniment virusarea Site-ului sau a platformei IT ce stă în spatele acestuia din motive ce nu țin de o acțiune a Societății, nefiind necesar un certificat emis de o autoritate în acest sens, ci de informarea (prin e-mail sau pe Site) a persoanelor afectate.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majora, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului cu repunerea părților în situația anterioară, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 1. Dispoziții finale

Această politică se aplică Societății și vizitatorilor Site-ului.

Acest document face parte din setul de politici de securitate al Societății. Alte politici se pot aplica subiectelor abordate în acest document și vor fi revizuite în funcție de necesitățile specifice.

Scroll to Top