Regulament de functionare

REGULAMENT CONTRACT DE MEMBRU

1) Orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani poate deveni membru al Sport n’Joy. La înregistrare, membrul primește un card. Accesul în club se face numai pe baza cardului sau aplicației UPfit.Today. În cazul minorilor este necesar și acordul scris al reprezentantului (părinte sau tutore legal), prin semnarea conventiei si a declaratiei. Minorii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani au acces în cadrul centrului doar la antrenamente/evenimentele care le sunt destinate și insotiti de către parinți. Este interzis accesul minorilor cu vârsta sub 14 ani fără supravegherea părintelui. Dacă minorul trebuie însoțit și în vestiar, adultul trebuie să fie de același sex cu minorul. Pot face excepție de la această regulă minorii sub 6 ani. În cazul în care minorii au un comportament inadecvat și deranjează clienții, Sport n’Joy își rezervă dreptul de a le interzice accesul.

2) În cazul abonamentelor matinale, clientul are acces până la ora 16:00, cu condiția să intre în studio înainte de ora 15:00. După aceste ore, accesul este interzis deținătorilor acestul tip de abonament.

3) În schimbul cardului lăsat la Receptie se va primi o cheie pentru vestiar. La părăsirea Sport n’Joy clientul va preda la Receptie cheia vestiarului și i se va returna cardul. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioada de valabilitate a convenției în vigoare și nu poate fi transmis altor persoane. În cazul în care clientul a pierdut cheia vestiarului, brățara acces zona wellness sau cardul de membru, este obligat să achite contravaloarea pentru înlocuirea acestora: cheie 25 lei și card 15 lei. Pentru siguranță, clientului i se recomandă să nu intre cu ceasuri, brățări sau alte accesorii. Sport n’Joy nu își asumă responsabilitatea pentru lucrurile pierdute sau lăsate în incintă, în afara cutiilor de valori din incinta clubului. La finalul antrenamentului clientul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale și să returneze cheia și brățara acces zona wellness la recepție.

4) Clientul este de acord și a luat la cunoștință despre faptul că în cadrul Sport n’Joy supravegherea activității se face prin înregistrări video, precum și despre faptul că, ocazional, se fac înregistrări video și fotografieri ale activităților desfășurate în cadrul Sport n’Joy, care pot apărea pe site-ul oficial și pe paginile de socializare ale clubului.

5) Sport n’Joy își rezervă dreptul de a renunța la prezenta convenție, din motive obiective, care nu țin de culpa/conduita părților (defecțiuni ale aparatelor, desființarea unor facilități, renunțarea la unele servicii, etc), caz în care clientul va fi înștiintat și poate fi compensat cu alte servicii stabilite cu managerul Sport n’Joy.

6) Dupa momentul încasării nu se mai fac rambursări. Contravaloarea ședințelor neefectuate, din cadrul unui abonament expirat, nu se rambursează în nicio situație. În cazul abonamentelor pe o perioadă de 1, 3, 6 și 12 luni, clientul are posibilitatea să înghețe folosința acestora pentru minim 7 zile o data, pentru următoarele perioade: 7 zile – abonamentul pe 1 luna (o singura inghetare), 14 zile – abonamentul pe 3 luni, 21 de zile – abonamentul pe 6 luni si 28 de zile – abonamentul pe 1 an. Clientul va putea ingheta abonamentul direct din contul sau creat in aplicatia Upfit, se va adresa telefonic, prin e-mail sau la recepție pentru comunicarea perioadei pentru care dorește înghețarea serviciilor, înaintea perioadei pentru care dorește acest lucru. Perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi corespunzător cu perioada de înghețare prevăzută. Inghetarea abonamentului nu este posibila in cazul achizitionarii unui abonament promotional.

7) Pentru inconveniențe și limitări apărute ca urmare a lucrărilor sezoniere, de reparații și construcții, desfășurate de către autoritățile administrației publice locale, conducerea Sport n’Joy nu își asumă răspunderea. În timpul desfășurării măsurilor de reparații și de igienizare, Sport n’Joy este în drept de a limita zona destinată antrenamentelor. Clubul este în drept să limiteze/renunțe la unele servicii oferite, în timpul desfășurării unor evenimente, altor măsuri și/sau reparații, lucrări de profilaxie. Aceste situații se fac cunoscute din timp membrilor, prin intermediul avizierelor amplasate pe panourile de informații din incinta clubului, cu minim 24 de ore înainte de efectuarea acestor măsuri. Acest interval orar nu se recuperează. În cazul în care serviciile municipale opresc/limitează furnizarea apei, energiei termice și electrice, Sport n’Joy nu își asumă răspunderea pentru întreruperea serviciilor furnizate.

8) Sport n’Joy recomandă clienților un examen medical înainte de începerea frecventării Clubului, aceștia fiind responsabili personal de starea sănătății lor. Sport n’Joy nu își asumă responsabilitatea dacă motivul înrăutățirii/vătămării sănătății clientului este:

• nerespectarea recomandărilor, concluziilor medicale;

• rezultatul nerespectării regulilor de utilizare și securitate a echipamentului,

• încălcarea regulilor de frecventare a Clubului (inclusiv regulile de frecventare a anumitor zone ale Clubului);

• antrenamentul efectuat individual, cu greutăți neadecvate, fără asistența unui antrenor sau a unui partener de antrenament;

• produs din vina membrului sau care s-a produs ca rezultat al acțiunilor ilegale ale persoanelor terțe. Administrația Sport n’Joy nu își asumă răspunderea pentru înrăutățirea stării sănătății clientului ca urmare a unui accident (traumatism/vătămare) produs în incinta Clubului, sau pentru agravarea/apariția unor probleme medicale ale clientului prin folosirea serviciilor Clubului, probleme de care clientul nu avea cunoștință la momentul folosirii serviciilor.

9) Intrarea în sălile Cluburilor este admisă numai în echipament sportiv și încălțăminte de interior perfect curată, iar partea de sus a corpului și părțile intime trebuie să fie acoperite.

Clubul este în drept de a nu-i permite clientului să participe la antrenament cu încălțăminte necorespunzătoare. Este obligatorie utilizarea prosopului personal la contactul corpului cu diferitele aparate sau accesorii.

10) Este interzis în incinta Clubului:

• distrugerea și deteriorarea echipamentelor, dotărilor sau amenajărilor Clubului;

• de a aduce în Club orice fel de arme albe și/sau de foc, substanțe explozive, toxice și cu un miros pregnant;

• accesul persoanelor sub influența alcoolului sau drogurilor și fumatul;

• de a intra pe teritoriul Clubului cu animale și produse alimentare.

• cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia de droguri, subsțante injectabile sau orice alte substanțe interzise de lege; orice încalcare a acestei reguli fiind raportată organelor competente;

• de a plasa anunțuri, materiale de reclame, de a efectua investigații/sondaje și de a răspândi mărfuri fără autorizația, sub formă scrisă a Clubului;

• de a frecventa clubul în prezența simptomelor de boli dermatologice, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale;

• consumul de gumă de mestecat;

• ascultarea muzicii prin aparatura proprie, cu excepța folosirii căștilor;

• blocarea spațiilor de acces în club și a ieșirilor din parcarea clubului.

Clientul este obligat să respecte regulile afișate în clubul Sport n’Joy. Clientul se obligă să respecte regulile moralei publice pe întreaga perioadă în care este prezent în Club. Utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator, precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalti abonați, cât și față de personalul Sport n’Joy este interzisă. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau altui bun al Sport n’Joy, persoana în cauză va suporta toate cheltuielile pentru înlăturarea deteriorărilor produse echipamentului sau bunului și reparațiile încăperii. Telefoanele mobile sunt admise doar în zona Recepțiilor, vestiare sau zonele de socializare. Recomandăm clienților să regleze telefonul pentru a suna discret. Este interzisă filmarea și fotografierea fără acordul administratiilor Cluburilor.

11) Clubul este în drept de a efectua modificări sau completări în orarul antrenamentelor de grup și a schimba instructorul dedicat în orar. Clubul este în drept ca, în perioada derulării convenției, să schimbe tipul serviciilor sau structura echipei de antrenori. În caz de necesitate și în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, clubul este în drept să modifice și să completeze prezenta anexa. Noile reguli interne intră în vigoare pentru Membrii Clubului din momentul afișării lor pe panourile de informații din incinta Sport n’Joy. Prezentul regulament va fi respectat pe întrega perioadă cat membrul va deține un abonament activ la clubul Sport n’Joy. Încălcarea acestor reguli va fi argumentul de bază pentru rezilierea convenției, iar plățile efectuate sau alte compensații nu se rambursează clientului

Scroll to Top